System-1 numeric

Polityka Jakości

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług spółka System-1 Numeric zaprojektowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością oraz uzyskała certyfikat ISO 9001 w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SPO WKP 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.