System-1 numeric

Wsparcie Veritum

System Veritum to zrealizowany w technologii klient-serwer produkt klasy ERP wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem. Składa się z podsystemów odpowiadających różnym dziedzinom działalności i potrzebom biznesowym : Transport, Finanse i Księgowość, Sprzedaż, Gospodarka magazynowa, Obsługa wywozów, Usługi, Kadry i Płace, Środki Trwałe, Produkcja, Zarządzanie lokalami oraz CRM. Moduły te mogą funkcjonować samodzielnie lub w każdej, dowolnie zdefiniowanej przez klienta konfiguracji.

Wdrożenie całego systemu prowadzi do wzrostu efektywności prowadzonej działalności. Uproszczony obieg dokumentów i pełna integracja informatyczna podnosi poziom uporządkowania przedsiębiorstwa pozwalając jednocześnie efektywnie alokować zasoby ludzkie. Umożliwia także pełną analizę funkcjonowania firmy w dowolnie wybranych przekrojach i horyzontach czasowych.

Zintegrowany system informatyczny Veritum przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego wysoka elastyczność i możliwość konfigurowania umożliwia zastosowanie w firmach branży transportowej, produkcyjnej, handlowej oraz usługowej. Baza danych Veritum stanowi samodzielny i w pełni zintegrowany zestaw danych opisujących pracę przedsiębiorstwa.

System zrealizowany jest w technologii klient - serwer i wykorzystuje SQL-owy format bazy danych, zapewniając możliwość dostępu z dowolnej liczby stanowisk połączonych z serwerem. Stanowiska użytkowników wyposażone powinny być w system operacyjny Windows, natomiast sam serwer bazy danych współpracuje zarówno z systemem Windows jak i Linux. Wszystkie dane w systemie pamiętane są w jednej bazie danych, co umożliwia natychmiastowy dostęp do wszystkich dziedzin działalności, oraz ułatwia administrowanie bazą.

Wszystkie dane wprowadzane są do bazy jednokrotnie, a wykorzystać je można w systemie we wszystkich funkcjach oraz do sporządzania analiz w dowolnie zadanych przekrojach.

System wykonuje szereg automatycznych działań kontrolnych. Stworzony jest wysoki próg bezpieczeństwa danych, zarówno przez wszechstronny nadzór ich poprawności, jak i możliwość selektywnego dostępu do pamiętanych danych. Tabele zawierające dane są wyposażone w dostępne na serwerze mechanizmy kontrolne: klucze główne i klucze zewnętrzne, kontrole poprawności oraz wyzwalacze. Baza danych jest wyposażona w dużą liczbę procedur, prowadzących wewnątrz bazy szereg pracochłonnych obliczeń, co znacznie poprawia efektywność pracy i zmniejsza obciążenie współpracującej z serwerem sieci. Obok podstawowych mechanizmów wprowadzania i raportowania dane mogą być wpisywane i prezentowane za pomocą ogólnie dostępnych mechanizmów języka SQL. System posiada wbudowany samouczek języka SQL, przeznaczony dla informatyków i osób zajmujących się administrowaniem bazą czy raportowaniem.