System-1 numeric

Księgowość On-Line

Aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów na szybki i stały dostęp do informacji wprowadziliśmy usługę księgowości on-line. Usługa ta jest nowością na rynku i niewiele firm ma ją w swojej ofercie. Pozwala ona na śledzenie, w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, sytuacji finansowo-majątkowej firmy, a ponadto umożliwia:

* równoległe rejestrowanie zdarzeń przez klienta oraz System-1 Numeric,
* przesyłanie dokumentów w postaci elektronicznej na serwer System-1 Numeric,
* kontrolę rozrachunków możliwość przeglądania danych w dowolnych zestawieniach,
* możliwość tworzenia czytelnych raportów.

Ponieważ kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo danych, dostęp do księgowości on-line jest zabezpieczony hasłem przydzielanym każdemu klientowi. Na życzenie klienta dostęp danej osoby może zostać ograniczony tylko do wybranych części systemu.